מלגות

במדרשת תל-חי ניתן להרשם ולהגיש בקשה למגוון מלגות, לדוגמא:

צוות המדרשה יסייע ויכווין במידע אודות הליך הבקשה והגשת המלגות בעת ההרשמה.

  • מלגת הקרן לעידוד השכלה גבוהה: מלגה בסך כ-10,000 ₪ לשנת הלימודים הראשונה. 
  • מלגת תוצרת הארץ: מלגת לימודים מלאה על סה"כ של 10,000 ש"ח וכן סבסוד שכ"ד על סה"כ של 500 ש"ח לחודש בתמורה להתנדבות בקהילה. 
  • מלגות קרן גרוס: חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד בהם: חיילים בודדים, תושבי הפריפריה, חרדים, בני העדה האתיופית, בני מיעוטים ועולים. בתמורה להתנדבות מלגאים בקהילה. 
  • מלגת משרד החינוך: מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון. גובה המלגה: המלגה של 4,000 או 6,240 או  12,500 ש"ח. 
  • מלגה סוציואקונומית-מכללת תל חי: המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית ובעמידה בקריטריונים סוציואקונומיים.
  • מלגת פר"ח: הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנטים במלגה בסך 5,200 ₪ עבור 120 שעות פעילות ובנוסף החזר נסיעות עד לגובה חצי חופשי חודשי.